Schedule

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
       June 27 (Monday)
08:30-09:00 Opening Ceremony
09:00-09:45 Doeblin Prize Lecture: Nike Sun (PT5)
10:00-11:45 IS4 IS5 IS17
Chair Wei-Kuo Chen Shaolin Ji Yanxia Ren
10:00-10:35 Antonio Auffinger Qiman Shao Zenghu Li
10:35-11:10 Si Tang Zhonggen Su Zhan Shi
11:10-11:45 Qiang Zeng Zengjing Chen Renming Song
Conference break
14:30-15:15 Plenary Speaker: Hubert Lacoin (PT4)
15:30-16:15 Medallion Lecture: Hugo Duminil-Copin (PT2)
16:30-18:15 IS8 IS9 IS15
Chair Nicolas Curien Denis Denisov Hao Ni
16:30-17:05 Jian Ding Denis Denisov Weijun Xu
17:05-17:40 Linxiao Chen Kilian Raschel Horatio Boedihardjo
17:40-18:15 Chang-Long Yao Vladislav Vysotsky Harald Oberhauser
Conference break
20:30-22:15 IS2 IS3 IS7
Chair Charles Bordenave Sandra Cerrai Dong Wang
20:30-21:05 Marwa Banna Michael Salins Dong Wang
21:05-21:40 Afonso Bandera Leonid Koralov Xuan Wu
21:40-22:15 Zhigang Bao Mauro Mariani Eunghyun Lee
June 28 (Tuesday)
08:30-09:15 Itô Prize Lecture: Anne van Delft (PT1)
09:30-10:45 CS1 CS2 CS3
Chair Lijun Bo Jian Ding Scott Smith
09:30-09:55 Yuecai Han Dong Yao Scott Smith
09:55-10:20 Tianyang Nie Chenlin Gu Dejun Luo
10:20-10:45 Jingrui Sun Yuan Zhang Haitian Yue
11:00-12:15 CS16 CS10 CS20
Chair Yanqi Qiu Juan Li Zhonggen Su
11:00-11:25 Zhaofeng Lin Yongsheng Song Xiequan Fan
11:25-11:50 Yong Han Kai Du Hanchao Wang
11:50-12:15 Chao Liu Falei Wang Youzhou Zhou
Conference break
14:30-16:15 IS1 IS6 IS11
Chair Marek Biskup Zhen-Qing Chen

   Christina

Goldschmidt

14:30-15:05 Ellen Powell Xin Chen Serte Donderwinkel
15:05-15:40 Antoine Jego Moritz Kassmann Sara Hernandez Torres
15:40-16:15 Chiranjib Mukherjee Panki Kim Thomas Duquesne
16:30-17:15 Lévy Lecture: Lorenzo Zambotti (PT10)
Conference break
20:30-22:15 IS23 IS12 Springer-Book
Chair Lorenzo Zambotti Milton Jara Richard Kruel
20:30-21:05 Sandra Cerrai Alisa Knizel Olav Kallenberg
21:05-21:40 Francesco Caravenna Dominik Schmid

     Christiane        

Cocozza-Thivent

21:40-22:15 Oleg Butkovskiy Rodrigo Marinho Qi Lv & Xu Zhang
June 29 (Wednesday)
08:30-09:15 Plenary Speaker: Tusheng Zhang (PT11)
09:30-10:45 CS5 CS7 CS8
Chair Xianping Guo Yong Jiao Zhao Dong
09:30-09:55 Yi Zhang Ping Zhong Zhao Dong
09:55-10:20 Yonghui Huang Simeng Wang Zhenxin Liu
10:20-10:45 Xin Guo Lian Wu Jifa Jiang
Conference break
14:30-16:15 IS14 IS16 IS19
Chair Stephen Muirhead Lea Popovic Zhan Shi
14:30-15:05 Vivek Dewan

Xiangying (Zoe)  

     Huang

Xinxin Chen
15:05-15:40 Pierre-Franois      Rodriguez Amandine Veber Thomas Duquesne
15:40-16:15 Franco Severo Sarah Penington Bastien Mallein
16:30-17:15 Medallion Lecture: Bálint Tóth (PT6)
Conference break
20:30-21:45 CS17 CS23 CS24
Chair Hao Shen Liming Wu Aihua Xia
20:30-20:55 Giuseppe Cannizzaro Arnaud Guillin Joseph E. Yukich
20:55-21:20 Tommaso Rosati Nengyi Wang Matthias Schulte
21:20-21:45 Rongfeng Sun Zhumengmeng Jin Guangqu Zheng
June 30 (Thursday)
08:30-09:15 Doob Lecture: Hao Wu (P9)
09:30-10:45 CS18 CS13 CS14
Chair Jian Song Zhipeng Liu Qi Lv
09:30-09:55 Jianping Jiang Xuan Wu Hanxiao Wang
09:55-10:20 Jian Song Promit Ghosal Yan Wang
10:20-10:45 Wei Wu Yizao Wang Yanqing Wang
Conference break
14:30-15:45 CS4 CS9 CS11
Chair Arnaud Guillin Seiichiro Kusuoka Xiangdong Li
14:30-14:55 Max Fathi Nikolay Barashkov Kazuhiro Kuwae
14:55-15:20 Ivan Gentil Mamoru Okamoto Anton Thalmaier
15:20-15:45 Chaoen Zhang Rongchan Zhu Wei Liu
16:00-17:15 CS12 CS15 CS27
Chair Quansheng Liu Stephane Menozzi Huaizhong Zhao
16:00-16:25 Christophe Cuny

  Alexander

Veretennikov

Chunrong Feng
16:25-16:50 Cagri Sert Chengcheng Ling Zeng Lian
16:50-17:15 Hui Xiao Antonello Pesce Huaizhong Zhao
Conference break
20:30-22:15 IS21 IS10 IS13
Chair Perla Sousi Sebastian Engelke Andreas Kyprianou
20:30-21:05 Dominik Schmid Jacopo Borga Leif Doering
21:05-21:40 Guillaume Conchon-      -Kerjan Jere Koskela Juan Carlos Pardo
21:40-22:15 Jonathan Hermon Konstantin Matetski Andreas Kyprianou
July 1 (Friday)
08:30-09:15 Plenary Speaker: Jian Wang (P8)
09:30-10:45 CS21 CS25 CS26
Chair Rongfeng Sun Wensheng Wang Jie Xiong
09:30-09:55 Xinxing Chen Wensheng Wang Siyu Lv
09:55-10:20 Ran Wei Wangjun Yuan Jiaqiang Wen
10:20-10:45 Makoto Nakashima Ran Wang Shuaiqi Zhang
Conference break
14:30-16:15 IS18 IS20 IS22
Chair Michael Röckner Tomoyuki Shirai Feng-Yu Wang
14:30-15:05 Martin Grothaus Alexander Bufetov Xiaoyue Li
15:05-15:40 Xiangchan Zhu Subhroshekhar Ghosh Xing Huang
15:40-16:15 Michael Röckner Hirofumi Osada Yulin Song
16:30-17:15 Plenary Speaker: Vitali Wachtel (PT7)
17:30-18:15 Plenary Speaker: Nina Holden (PT3)
Conference break
20:30-21:45 CS6 CS19 CS22
Chair Yaozhong Hu Renming Song Hao Wu
20:30-20:55 Jingyu Huang Longjie Xie Tianyi Bai
20:55-21:20 Qun Shi Zhenyao Sun Xiangyu Huang
21:20-21:45 Jiayu Zheng Rui Zhang Yijun Wan


Sponsored by